TERPLASTIC RECYCLING SL
Ctra. B-522 (Vic-Manlleu) Km. 6,2 - Camí de Malars, s/n
08503 - Gurb
93 850 74 11
info@terplastic.cat

RECYCLING YOUR WORLD

FILOSOFIA / PRESENTACIÓ / ACTIVITAT


 

Pretenem ser una empresa referent en l'àmbit de la recuperació i reciclatge de plàstics provinents de residus post-industrials.

Contribuïm cada dia a reduir la utilització massiva i creixent dels recursos naturals, així com a disminuïr la petjada al medi ambient del diòxid de carboni provinent de la combustió dels derivats del petroli. Ens agrada pensar que ajudem a fer d'aquest món un lloc més net i habitable.

Utilitzem els processos més eficients i de menor impacte mediambiental per a transformar i revalorar el producte residual i de rebuig, convertint-lo en gransa de polímer a punt per a ser novament utilitzada en l'extrusió, la laminació, la injecció o el bufat.

Per bé que la nostra matèria primera són els materials plàstics residuals, considerem que el producte acabat ha d'acomplir uns alts estàndards de qualitat. Per aquest motiu, abans d'entregar la nostra gransa, l'analitzem al nostre laboratori, per a donar els paràmetres adequats d'humitat, impacte i fluïdesa a cadascun dels nostres clients. 

 

 

webpime